Връзка към доклада

Моля, докладвайте за връзка, която смятате за рискова или опасна. Ще разгледаме всички случаи и ще предприемем мерки за премахване на връзката.